• Opublikowane: 2019-12-01
 • Autor: zzz
 • Opublikowany w release

Wersja 0.9.44 naprawia podatność na atak DoS ukrytej usługi obsługującej nowe rodzaje szyfrowania. Wszyscy użytkownicy powinni dokonać aktualizacji jak najszybciej.

To wydanie wstępnie wprowadza wsparcie dla nowego rodzaju szyfrowania (propozycja 144), trwają nad nim dalsze prace, nie jest jeszcze gotowy do użytku. Wprowadzono zmiany do strony głównej konsoli i zagnieżdżono odtwarzacz HTML5 do ip2snarka. Wprowadzono usprawnienia dla sieci IPv6 za zaporą. Poprawki startu tuneli powinny usprawnić start niektórym użytkownikom.

Jak zwykle, zalecamy aktualizację programu do niniejszej wersji. Nie musimy dodawać, że służy to zachowaniu bezpieczeństwa sieci oraz jej uczestników.

RELEASE DETAILS

Changes

 • Console home page changes
 • Initial code for new encryption (proposal 144)
 • Router changes to support multiple encryption types
 • HTML5 players in i2psnark
 • Audio playlist in i2psnark
 • Change Windows data location to %LOCALAPPDIR% (new installs only)

Naprawa Błędów

 • Fix AppArmor config for Java 11
 • Fix handling of unsupported encryption types
 • IPv6 firewalled fixes
 • Fix long stop delay for some plugins
 • Fix custom icons for some plugins
 • Fix exploratory tunnel build issues causing long startup times
 • Prevent multiple zero-hop tunnels in a pool
 • Recognize gettext 0.20 in build scripts

Inne

 • Don't check clove ID in Bloom filter
 • Reduce SessionTag memory usage
 • Change default sig type to EdDSA for Android
 • Translation updates
 • Update GeoIP data

Full list of fixed bugs

Suma kontrolna SHA256:

4d25819a846a461e6e87caf7f44dd03eb755d502e8efe990bfb0dc5af2ce9d5f i2pinstall_0.9.44_windows.exe
265729c1d676939bc81f96689b72c5f413083f4bbd849393f7629db05523d238 i2pinstall_0.9.44.jar
9f03a636e2dc7e25455fb75869b3a8313fd177d231e056b0556159efec4d6d9d i2psource_0.9.44.tar.bz2
e0d8a79c0dc7bfd14303ddf0b4affa3daffa1d87b4e9464d458b7db56789a683 i2pupdate_0.9.44.zip
fa3d99420e98014b19515c417dc3c086e9c66684df3c05d6c3fb008c24289f31 i2pupdate.su3

Flattr this