Din webbläsare kommer behöva konigureras för att kunna surfa eepsidor och att kunna använda de utproxys som finns inom I2P. Nedan finns guider för några av de mest populära webbläsarna.

Firefox Profile for Windows

If you are using Windows, the recommended way of accessing I2P is using the Firefox profile.

If you do not wish to use that profile or are not on Windows, you need to configure your browser yourself. Read below on how to that.

Hur du ställer in din webbläsare

Internet Explorer 8 eller Chrome

I verktygsmenyn välj "Internet Alternativ"-raden för att öppna inställningarna. I det inställningsfönstret välj anslutnings-tabben och klicka på LAN inställningar för att nå proxyportskonfigurationen.

IE Internet Alternativ

Markera nu boxarna vid "använd en proxyserver för LAN" och vid "Använd inte proxy för lokala adresser". Med ett klick på Avancerat-knappen får du fram fönstret för att öppna portarna. Skriv in värden som dom på bilden, IP 127.0.0.1 och port 4444 för HTTP, port 4445 för HTTPS. Spara genom att klicka på OK. Browsern är nu inställd på att använda I2P-proxyn. Obs/integritetstips: Sätt FTP-proxyn på samma inställningar som HTTP-proxyn.

IE Proxy Inställningar

Firefox

Instructions for Firefox 57 and above:

From the Menu button in the top right, select Preferences. Scroll down until you see the Network Proxy section, as shown in the screenshot below. Click on Settings

Firefox57 Network Options

In the Connection Settings pop-up, select Manual proxy configuration. Set both the HTTP and SSL Proxy to address 127.0.0.1 with port 4444 as shown in the following screenshot.

Firefox57
Connection Settings

Instructions for older versions of Firefox:

Från Verktygs-menyn, välj Alternativ för att öppna inställningspanelen i Firefox. Klicka på ikonen märkt Avancerat, klicka sedan på NätverkAnslutningar-delen, klicka på Inställnings-knappen. Du kommer se ett fönster likt det följande:

Firefox Nätverks Inställningar

I fönstret Anslutningsinställningar, klicka på cirkeln bredvid Manuell Proxykonfiguration, skriv sedan 127.0.0.1, port 4444 i fältet HTTP Proxy. Skriv in 127.0.0.1, port 4445 i fältet SSL Proxy. Glöm inte att skriva in localhost och 127.0.0.1 i rutan: "Ingen Proxy.

Firefox Proxy Inställningar

Konqueror

Välj Konfigurera Konqueror från Inställningsmenyn Välj Proxy i Web Browsing-gruppen på vänster sida, välj sedan alternativet "Använd manuellt specificerad proxykonfiguration" till höger.

Konqueror Proxy Inställningar

Fyll i 127.0.0.1 och port 4444 i HTTP-fältet. Fyll i 127.0.0.1 och port 4445 i HTTPS-fältet. Fyll i 127.0.0.1,localhost i Undantagsrutan. Tryck på Verkställ och sen OK för att stänga konfigurationsfönstret. Obs/integritetstips: Sätt FTP-proxyn till samma inställningar som HTTP-proxyn.

Användarvillkor För utproxyn

Kom ihåg: I2P är inte designat för att skapa proxys till det vanliga internet. Istället är det avsett att användas som ett internt nätverk.

I2P projektet självt driver inga proxier ut mot internet. Den enda utproxy som finns är en tjänst från projektet Privacy Solutions. Överväg gärna att donera till dem för en fortsatt stabil service. Högre bandvidd kommer att öka med donationer till organisationen. Kanske även fler outproxies.

http://privacysolutions.no

Som förval kommer I2P med två konfigurerade utproxier: false.i2p och outproxy-tor.meeh.i2p. Även domännamnen är annorlunda, det är samma utproxy du träffar (multi-homed/keyed för bättre prestanda)

Filtrering är aktiverat på dess utproxier (t ex är mibbit och torrentbevakare blockerade). Eepsidor som är tillgängliga via .i2p-adresser är inte heller tillåtnga via outproxies. Som en service blockerar utproxy också annonsservrar.

Tor är ett bra program att använda som en utproxy till internet.