Hoppa över navigation

Vad gör I2P för dig?

I2P-nätverket ger ett starkt integritets-skydd för kommunikation över internet. Många aktiviteter som skulle riskera din integritet på det offentliga internet kan göras anonymt inom I2P.

Hämta I2P 0.9.38

Vad är I2P?

  • I2P är ett anonymt överlappande nätverk - ett nätverk inuti ett nätverk. I2P är avsett att skydda kommunikation från massövervakning och från tredjeparter så som Internet-leverantörer.
  • I2P används av personer i många olika situationer där integritet är viktigt: aktivister, journalister, förtryckta människor och visselblåsare, men även vanliga personer.
  • Inget nätverk kan vara "helt anonymt". Det fortsatta målet med I2P är attacker allt svårare att utföra. Dess anonymitet kommer bli starkare allt eftersom storleken på nätverket ökar och med fortsatt akademisk granskning.
  • I2P finns till vanliga datorer, inbyggda system (så som Raspberry Pi) och Android-telefoner. Hjälp till att sprida ordet!
  • Läs mer…

Vad kan du göra med I2P?