Bu sayfa son olarak 2024-01 tarihinde güncellendi ve 0.9.61 yöneltici sürümü için geçerli.

DEPRECATED - SSU has been replaced by SSU2. SSU support was removed from i2pd in release 2.44.0 (API 0.9.56) 2022-11. SSU support was removed from Java I2P in release 2.4.0 (API 0.9.61) 2023-12.

SSU (I2P belgelerinin ve kullanıcı arabirimlerinin çoğunda "UDP" olarak da adlandırılır), şu anda I2P üzerinde uygulanan iki taşıyıcıdan biridir. Diğeri NTCP2 taşıyıcısıdır. NTCP desteği kaldırıldı.

SSU, I2P 0.6 sürümünde tanıtıldı. Standart bir I2P kurulumunda yöneltici, gidiş bağlantılar için hem NTCP hem de SSU kullanır. IPv6 üzerinden SSU, 0.9.8 sürümünden başlayarak destekleniyor.

SSU "yarı güvenilir" olarak anılır, çünkü onaylanmayan iletileri en fazla sınır sayısına ulaşana kadar yeniden ve yeniden iletir. İleti ancak bundan sonra atılır.

SSU Hizmetleri

NTCP taşıyıcısı gibi, SSU taşıyıcısı da güvenilir, şifrelenmiş, bağlantıya odaklı, noktadan noktaya veri aktarımı sağlar. SSU taşıyıcısı ek olarak, aşağıdakiler ile birlikte IP adresi algılama ve NAT aktarım hizmetleri de sağlar:

 • Tanıtıcıları kullanarak işbirlikli NAT/Güvenlik duvarı geçişi
 • Gelen paketlerin incelenmesi ve eş sınaması ile yerel IP adresi algılaması
 • Güvenlik duvarı durumu ve yerel IP iletişimi ve her ikisi için de NTCP üzerinde değişiklik yapılması
 • Güvenlik duvarı durumu ve yerel IP adresi iletişimi ile yöneltici ve kullanıcı arabiriminde değişiklikler yapar

Yöneltici Adresi Teknik Özellikleri

Ağ veri tabanında aşağıdaki özellikler depolanır.

 • Transport name: SSU
 • caps: [B,C,4,6] Aşağıya bakın.
 • host: IP (IPv4 or IPv6). Shortened IPv6 address (with "::") is allowed. May or may not be present if firewalled. Host names were previously allowed, but are deprecated as of release 0.9.32. See proposal 141.
 • iexp[0-2]: Expiration of this introducer. ASCII digits, in seconds since the epoch. Only present if firewalled, and introducers are required. Optional (even if other properties for this introducer are present). As of release 0.9.30, proposal 133.
 • ihost[0-2]: Introducer's IP (IPv4 or IPv6). Host names were previously allowed, but are deprecated as of release 0.9.32. See proposal 141. Shortened IPv6 address (with "::") is allowed. Only present if firewalled, and introducers are required. Aşağıya bakın.
 • ikey[0-2]: Introducer's Base 64 introduction key. Aşağıya bakın. Only present if firewalled, and introducers are required. Aşağıya bakın.
 • iport[0-2]: Introducer's port 1024 - 65535. Only present if firewalled, and introducers are required. Aşağıya bakın.
 • itag[0-2]: Introducer's tag 1 - (2**32 - 1) ASCII digits. Only present if firewalled, and introducers are required. Aşağıya bakın.
 • key: Base 64 introduction key. Aşağıya bakın.
 • mtu: Optional. Default and max is 1484. Min is 620. Must be present for IPv6, where the min is 1280 and the max is 1488 (max was 1472 prior to version 0.9.28). IPv6 MTU must be a multiple of 16. (IPv4 MTU + 4) must be a multiple of 16. Aşağıya bakın.
 • port: 1024 - 65535 May or may not be present if firewalled.

İletişim Kuralı Ayrıntıları

Tıkanıklık denetimi

SSU taşıyıcısının yarı güvenilir aktarım gereksinimi, TCP dostu çalışması ve yüksek çıkış kapasitesi sağlaması, tıkanıklık denetiminde büyük bir serbestlik sağlar. Aşağıda özetlenen tıkanıklık denetimi algoritmasının hem bant genişliği açısından verimli olması hem de basit şekilde uygulanması amaçlanmıştır.

Paketler, yönelticinin gidiş kapasitesini aşmamaya veya uzak eşin ölçülen kapasitesini aşmamaya özen göstererek yöneltici ilkesine göre programlanır. Ölçülen kapasite, TCP üzerindeki yavaş başlatma ve tıkanıklıktan kaçınma sınırlarına göre çalışır. Gönderme kapasitesinde ek artış ve tıkanıklık durumunda çarpımsal azaltma özellikleri bulunur. TCP iletişim kuralından farklı olarak, yönelticiler belirli bir süre veya sayıda yeniden iletimden sonra diğer iletileri aktarmayı sürdürürken bazı iletileri atabilir.

Tıkanıklık algılama teknikleri de TCP iletişim kuralından farklıdır. Her iletinin kendine özgü ve sıralı olmayan bir tanımlayıcısı vardır ve her iletinin boyutu sınırlıdır. En fazla 32KB olabilir. Bu geri bildirimi göndericiye verimli bir şekilde iletmek için, alıcı düzenli olarak tamamen onaylı (ACK) ileti tanımlayıcılarının bir listesini bulundurur ve ayrıca kısmen alınan iletiler için bit alanları içerebilir. Burada her bit bir parçanın alımını temsil eder. Yinelenen parçalar gelirse, ileti yeniden onaylanmalı (ACK) ya da ileti hala tam olarak alınmadıysa, bit alanı yeni güncellemelerle yeniden iletilmelidir.

Var olan uygulama, paketleri belirli bir boyuta doldurmaz. Bunun yerine yalnızca tek bir ileti parçasını bir pakete yerleştirir ve gönderir (MTU değerinin aşılmamasına dikkat edin).

MTU

Yöneltici sürümü 0.8.12 ile başlayarak, IPv4 için iki MTU değeri kullanılır: 620 ve 1484. MTU değeri, yeniden aktarılan paketlerin yüzdesine göre ayarlanır.

Her iki MTU değeri için de (MTU % 16) == 12 olması istenir. Böylece 28 baytlık IP/UDP üst bilgisinden sonraki yük bölümü şifreleme amacıyla 16 baytın katı olur.

Küçük MTU değeri için, 2646 baytlık bir değişken tünel oluşturma iletisinin birden çok pakete verimli bir şekilde paketlenmesi istenir. 620 bayt MTU ile 5 pakete güzelce sığar.

Ölçümlere dayanarak, 1492, neredeyse tüm makul küçük I2NP iletilerine uyar (daha büyük I2NP iletileri, 1900 ile 4500 bayt arasında olabilir. Bu da zaten canlı bir ağ MTU değerine sığmaz).

MTU değerleri, 0.8.9 - 0.8.11 sürümleri için 608 ve 1492 idi. Geniş MTU, 0.8.9 sürümünün yayınlanmasından önce 1350 idi.

En fazla alınan paket boyutu, 0.8.12 sürümünden başlayarak 1571 bayt oldu. 0.8.9 - 0.8.11 sürümleri için 1535 bayttı. 0.8.9 sürümünden önce 2048 bayttı.

0.9.2 sürümünden itibaren, bir yönelticinin ağ arabirimi MTU değeri 1484 bayttan azsa, bunu ağ veri tabanında yayınlar ve bir bağlantı kurulduğunda diğer yönelticiler buna saygı göstermelidir.

IPv6 için en az MTU değeri 1280 bayttır. IPv6 IP/UDP üst bilgisi 48 bayttır. Bu nedenle 1280 için doğru olan (MTN % 16 == 0) bir MTU kullanırız. En fazla IPv6 MTU değeri 1488 bayttır (0.9.28 sürümünden önce en fazla 1472 bayttır).

İleti Boyutu Sınırları

En fazla ileti boyutu nominal olarak 32KB iken, pratik sınır farklıdır. İletişim kuralı, parça sayısını 7 ya da 128 bit ile sınırlar. Ancak var olan uygulama, her iletiyi, 608 MTU kullanıldığında 64 * 534 = 33,3 KB için yeterli olan en fazla 64 parça ile sınırlar. Birlikte verilen "Kiralama kümelerl" (LeaseSets) ve oturum anahtarları için oluşan ek yük nedeniyle, uygulama düzeyinde pratik sınır yaklaşık 6 KB daha düşük veya yaklaşık 26 KB olur. UDP taşıyıcı sınırını 32KB üzerine çıkarmak için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Daha büyük MTU kullanan bağlantılarda daha büyük iletiler kullanılabilir.

Boşta Bekleme Zaman Aşımı

Boşta bekleme zaman aşımı ve bağlantı kapatmayı, her uç nokta kendi belirler ve değişiklik gösterebilir. Geçerli uygulamada, bağlantı sayısı yapılandırılan en fazla değere yaklaştıkça zaman aşımı azaltılır ve bağlantı sayısı düşük olduğunda zaman aşımı artırılır. Önerilen en az zaman aşımı iki dakika ve üzerindedir. Önerilen en fazla zaman aşımı on dakika ve üzerindedir.

Anahtarlar

Kullanılan tüm şifreleme, 32 bayt anahtar ve 16 bayt "Başlatma vektörü" (IV) ile AES256/CBC yöntemidir. Alice, Bob ile bir oturum başlattığında, MAC ve oturum anahtarları üzerinde, Diffie-Hellman alış verişinin bir parçası olarak uzlaşılır ve ardından bunlar sırasıyla HMAC ve şifreleme için kullanılır. Diffie-Hellman alış verişi sırasında, Bob'un herkes tarafından bilinen introKey bilgisi MAC ve şifreleme için kullanılır.

Hem ilk ileti hem de sonraki yanıt, yanıtlayanın (Bob) giriş anahtarını kullanır. Yanıtlayanın, istekte bulunanın (Alice) giriş anahtarını bilmesi gerekmez. Bob tarafından kullanılan DSA imzalama anahtarı, Alice'in DSA anahtarı Bob tarafından bilinmemesine rağmen, onunla iletişim kurduğunda Alice tarafından zaten bilinmelidir.

Alıcı bir iletiyi aldıktan sonra, "kimden" IP adresini ve kurulu tüm oturumlarla bağlantı noktasını denetler. Eşleşmeler varsa, bu oturumun MAC anahtarları HMAC ile sınanır. Bunların hiçbiri doğrulamazsa veya eşleşen IP adresi yoksa, alıcı MAC üzerinde introKey değerlerini dener. Bu da doğrulamazsa, paket atılır. Doğrulanırsa, ileti türüne göre yorumlanır, ancak alıcı aşırı yüklenirse yine de atılabilir.

Alice ve Bob'un yerleşik bir oturumu varsa, ancak Alice herhangi bir nedenle anahtarları kaybederse ve Bob ile iletişim kurmak isterse, istediği zaman oturum isteği (SessionRequest) ve ilgili iletileri kullanarak yeni bir oturum oluşturabilir. Bob anahtarı kaybetmişse ama Alice bunu bilmiyorsa, ilk önce yanıt istiyor (WantReply) işareti ayarlanmış bir veri iletisi (DataMessage) göndererek onu yanıt vermeye zorlar ve Bob yanıt vermemeyi sürdürürse anahtarın kaybolduğunu varsayarak yeniden yeni bir tane kurar.

Diffie-Hellman anahtarı uzlaşması için, RFC3526 2048bit MODP grubu (#14) kullanılır:

 p = 2^2048 - 2^1984 - 1 + 2^64 * { [2^1918 pi] + 124476 }
 g = 2

Bunlar I2P ElGamal şifrelemesi ile kullanılan aynı q ve q değerleridir.

Yinelenmeyi engelleme

SSU katmanında yinelenme, aşırı eski zaman damgaları taşıyan veya bir IV değerini yeniden kullanan paketlerin reddedilmesi ile engellenir. Yinelenen IV değerlerini saptamak için, düzenli olarak "eskitme" yapan bir dizi Bloom süzgeci ile yalnızca yeni eklenen IV değerleri ayıklanır.

Veri iletilerinde (DataMessage) kullanılan ileti kimlikleri, SSU taşıyıcısının üzerindeki katmanlarda tanımlanır ve şeffaf bir şekilde geçirilir. Bu kimlikler belirli bir sırada değildir. Aslında tamamen rastgele olaiblirler. SSU katmanı, messageId için yinelenmeyi engellleme girişiminde bulunmaz. Bu durumu daha yüksek katmanlar hesaba katmalıdır.

Adresleme

Bir SSU eşi ile iletişim kurmak için iki bilgi grubundan biri gereklidir: Eşe herkesin erişebildiği durumlarda doğrudan adres veya Eşi tanıtmak için üçüncü bir tarafın kullanılacağı dolaylı bir adres. Bir eşin sahip olabileceği adres sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur.

  Direct: host, port, introKey, options
 Indirect: tag, relayhost, port, relayIntroKey, targetIntroKey, options

Adreslerin her biri, bir dizi seçeneği de ortaya çıkarabilir. O belirli eşin özel yetenekleri olabilir. Kullanılabilen yeteneklerin listesi için aşağı bakabilirsiniz.

Adresler, seçenekler ve yetenekler "Ağ veri tabanı" (NetDB) üzerinde yayınlanır.

Doğrudan Oturum Kuruluşu

NAT geçişi için üçüncü taraf gerekmediğinde doğrudan oturum oluşturma kullanılır. İleti sıralaması aşağıdaki gibidir:

Bağlantı kuruluşu (doğrudan)

Alice doğrudan Bob ile bağlantı kurar. IPv6, 0.9.8 sürümünden başlayarak desteklenir.

    Alice             Bob
  SessionRequest --------------------->
     <--------------------- SessionCreated
  SessionConfirmed ------------------->
     <--------------------- DeliveryStatusMessage
     <--------------------- DatabaseStoreMessage
  DatabaseStoreMessage --------------->
  Data <---------------------------> Data

"Oturum onaylandı" (SessionConfirmed) iletisi alındıktan sonra, Bob onay olarak küçük bir "Aktarım durumu" (DeliveryStatus) iletisi gönderir. Bu iletide, 4 baytlık ileti kimliği rasgele bir sayıya ve 8 baytlık "Varış zamanı", 2 (yani 0x00000000000000002) olan geçerli ağ çapındaki kimliğe ayarlanmıştır.

Durum iletisi gönderildikten sonra, eşler genellikle "Yöneltici bilgilerini" (RouterInfo) içeren "Veri tabanı kaydetme" (DatabaseStore) iletilerini alıp verirler. Ancak bu şart değildir.

Durum iletisinin türü veya içeriği önemli görünmüyor. En başta veri tabanı kaydetme (DatabaseStore) iletisi birkaç saniye geciktiği için bu eklenmişti. Artık kayıt hemen gönderildiğinden, durum iletisi kaldırılabilir.

Giriş

Giriş anahtarları, geleneksel olarak 0.9.47 sürümünden başlayarak yöneltici karması ile aynı olan, ancak 0.9.48 sürümünden başlayarak rastgele olabilecekleri bir dış kanal (ağ veri tabanı (netDB)) aracılığıyla aktarılır. Bunların bir oturum anahtarı oluştururken kullanılmaları gerekir. Dolaylı adres için, eş ilk önce bir aktarıcı sunucusuyla iletişim kurmalı ve ondan, verilen etiket altında bu alktarıcı sunucusunun bildiği eşe bir giriş yapmasını istemelidir. Olabiliyorsa aktarıcı sunucu adreslenen eşe istekte bulunan eşle iletişim kurmasını söyleyen bir ileti gönderir ve ayrıca istekte bulunan eşe, adreslenen eşin bulunduğu IP adresini ve bağlantı noktasını verir. Ek olarak, bağlantıyı kuran eş, bağlandıkları eşin ortak anahtarlarını zaten bilmelidir (ancak bu durum herhangi bir aracı aktarıcı eş için gerekli değildir).

Etkin NAT geçişi için üçüncü taraf tanıtımı yoluyla dolaylı oturum kurulması gereklidir. NAT veya güvenlik duvarının arkasındaki, istenmeyen gelen UDP paketlerine izin vermeyen bir yöneltici olan Charlie, önce birkaç eşle iletişim kurar ve bazılarını tanıtıcı olarak hizmet etmek üzere seçer. Bu eşlerin (Bob, Bill, Betty, vb.) her biri Charlie'ye bir tanıtım etiketi sağlar (4 baytlık rastgele bir sayı) ve daha sonra onunla iletişim kurma yöntemleri olarak herkese açık olarak yayınlar. Charlie'nin yayınlanmış iletişim yöntemlerini bilen bir yöneltici olan Alice, önce bir ya da birkaç tanıtıcıya bir aktarıcı isteği (RelayRequest) paketi gönderir ve her birinden onu Charlie ile tanıştırmasını ister (Charlie'yi tanımlamak için giriş etiketini sunar). Bob daha sonra Alice'in genel IP adresini ve bağlantı noktası numarasını içeren bir aktarıcı girişi (RelayIntro) paketini Charlie'ye iletir, ardından Alice, Charlie'nin herkese açık IP adresini ve bağlantı noktası numarasını içeren bir aktarıcı yanıtı (RelayResponse) paketini geri alır. Charlie aktarıcı yanıtı (RelayIntro) paketini aldığında, Alice'in IP adresine ve bağlantı noktasına küçük bir rastgele paket gönderir (NAT/güvenlik duvarında bir delik açar) ve Alice Bob'un aktarıcı yanıtı (RelayResponse) paketini aldığında, belirtilen IP adresi ve bağlantı noktası numarası ile yeni bir tam yönlü oturum kurulumuna başlar.

Bağlantı kuruluşu (bir tanıtıcı kullanarak dolaylı)

Alice ilk önce, isteği Charlie'ye ileten tanıtıcı Bob ile bağlantı kurar.

    Alice             Bob         Charlie
  RelayRequest ---------------------->
     <-------------- RelayResponse  RelayIntro ----------->
     <-------------------------------------------- HolePunch (data ignored)
  SessionRequest -------------------------------------------->
     <-------------------------------------------- SessionCreated
  SessionConfirmed ------------------------------------------>
     <-------------------------------------------- DeliveryStatusMessage
     <-------------------------------------------- DatabaseStoreMessage
  DatabaseStoreMessage -------------------------------------->
  Data <--------------------------------------------------> Data

Delik açıldıktan sonra, doğrudan bir kuruluşta olduğu gibi Alice ve Charlie arasında oturum kurulur.

IPv6 Notes

IPv6 is supported as of version 0.9.8. Published relay addresses may be IPv4 or IPv6, and Alice-Bob communication may be via IPv4 or IPv6. Through release 0.9.49, Bob-Charlie and Alice-Charlie communication is via IPv4 only. Relaying for IPv6 is supported as of release 0.9.50. See the specification for details.

While the specification was changed as of version 0.9.8, Alice-Bob communication via IPv6 was not actually supported until version 0.9.50. Earlier versions of Java routers erroneously published the 'C' capability for IPv6 addresses, even though they did not actually act as an introducer via IPv6. Therefore, routers should only trust the 'C' capability on an IPv6 address if the router version is 0.9.50 or higher.

Eş sınaması

Eşler için işbirliğine dayalı erişilebilirlik sınamasının otomasyonu, bir dizi eş sınaması (PeerTest) iletisi ile sağlanır. Düzgün yürütülmesiyle, bir eş kendi erişilebilirliğini belirleyebilir ve davranışını buna göre güncelleyebilir. Sınama süreci oldukça basittir:

    Alice         Bob         Charlie
  PeerTest ------------------->
               PeerTest-------------------->
                <-------------------PeerTest
     <-------------------PeerTest
     <------------------------------------------PeerTest
  PeerTest------------------------------------------>
     <------------------------------------------PeerTest

Eş sınaması (PeerTest) iletilerinin her biri, Alice tarafından başlatıldığı gibi, sınama serisinin kendisini tanımlayan bir belirteç (nonce) taşır. Alice, beklediği belirli bir iletiyi alamazsa, uygun şekilde yeniden iletir ve alınan verilere ya da eksik iletilere göre ulaşılabilirliğini belirler. Ulaşılabilecek çeşitli son durumlar şu şekildedir:

 • Alice, Bob'dan yanıt almazsa, belirli bir sayıya ulaşana kadar yeniden iletir. Ancak yanıt gelmezse, Alive güvenlik duvarı veya NAT yapılandırmasının bir şekilde yanlış olduğunu anlar ve bir gidiş paketinin doğrudan yanıtı olsabile tüm gelen UDP paketlerini reddeder. Alternatif olarak, Bob çalışmıyor olabilir veya Charlie'den yanıt alınmamasına yol açabilir.
 • Alice, üçüncü bir taraftan (Charlie) beklenen belirteç (nonce) ile bir eş sınaması (PeerTest) iletisi almazsa, Alice, Bob'un yanıtını zaten almış olsa bile, ilk isteğini Bob'a belirli bir sayıya ulaşana kadar yeniden iletir. Charlie'nin ilk iletisi hala iletilmiyor ancak Bob'un iletisi geliyorsa, Alice istenmeyen bağlantı girişimlerini reddeden bir NAT veya güvenlik duvarı arkasında olduğunu ve bağlantı noktası yönlendirmenin düzgün çalışmadığını bilir (Bob'un sunduğu IP ve bağlantı noktası iletilmelidir).
 • Alice, Bob ve Charli'den iki eş sınaması (PeerTest) iletisini de alırsa, ancak Bob'un ve Charlie'nin ikinci iletilerindeki ekteki IP adresi ve bağlantı noktası numaraları eşleşmiyorsa, Alice simetrik bir NAT arkasında olduğunu ve tüm giden paketlerinin iletişim kurduğu her eşe farklı 'kaynak' bağlantı noktalarından gönderilecek şekilde yeniden yazdığını anlar. Bir bağlantı noktasını açıkça iletmesi ve daha fazla bağlantı noktası keşfini göz ardı ederek bu bağlantı noktasını her zaman uzaktan bağlantı için açıkta tutması gerekir.
 • Alice, Charlie'nin ilk iletisini alır ancak ikinci iletisini almazsa, eş sınaması (PeerTest) iletisini belirli bir sayıya ulaşana kadar Charlie'ye yeniden iletir. Yanıt alamazsa, Charlie'nin kafasının karıştığını veya artık çevrimiçi olmadığını bilir.

Alice, Bob'u eş sınamalarına katılabilecek gibi görünen tanıdık eşleri arasından keyfi olarak seçmelidir. Bob sırayla Charlie'yi eş sınamalarına katılabilecek gibi görünen ve hem Bob hem de Alice'den farklı bir IP adresinde bulunan eşleri arasından keyfi olarak seçmelidir. İlk hata koşulu oluşursa (Alice, Bob'dan eş sınaması (PeerTest) iletilerini almaz), Alice, Bob olarak yeni bir eş atamaya ve farklı bir belirteç (nonce) ile yeniden denemeye karar verebilir.

Alice'in tanıtım anahtarı, Charlie'nin herhangi bir ek bilgi bilmeden onunla iletişim kurabilmesi için tüm "Eş sınaması" (PeerTest) iletilerinde bulunur.
0.9.15 sürümünden başlayarak, sızdırma saldırılarını önlemek için Alice'in Bob ile kurulmuş bir oturumu olması gerekir.
Eş sınamasının geçerli olması için Alice'in Charlie ile kurulmuş bir oturumu olmamalıdır.
Alice, Charlie ile bir oturum kurabilir, ancak bu şart değildir.

IPv6 Notes

Through release 0.9.26, only testing of IPv4 addresses is supported. Only testing of IPv4 addresses is supported. Therefore, all Alice-Bob and Alice-Charlie communication must be via IPv4. Bob-Charlie communication, however, may be via IPv4 or IPv6. Alice's address, when specified in the PeerTest message, must be 4 bytes. As of release 0.9.27, testing of IPv6 addresses is supported, and Alice-Bob and Alice-Charlie communication may be via IPv6, if Bob and Charlie indicate support with a 'B' capability in their published IPv6 address. See Proposal 126 for details.

Prior to release 0.9.50, Alice sends the request to Bob using an existing session over the transport (IPv4 or IPv6) that she wishes to test. When Bob receives a request from Alice via IPv4, Bob must select a Charlie that advertises an IPv4 address. When Bob receives a request from Alice via IPv6, Bob must select a Charlie that advertises an IPv6 address. The actual Bob-Charlie communication may be via IPv4 or IPv6 (i.e., independent of Alice's address type).

As of release 0.9.50, If the message is over IPv6 for an IPv4 peer test, or (as of release 0.9.50) over IPv4 for an IPv6 peer test, Alice must include her introduction address and port. See Proposal 158 for details.

İletim penceresi, onaylar (ACK) ve yeniden iletimler

DATA iletisinde, tam iletilerin onayları (ACK) ve bir iletinin bireysel parçalarının onay bölümleri bulunabilir. Ayrıntılu bilgi almak için iletişim kuralı teknik özellikleri sayfası veri iletisi bölümüne bakabilirsiniz.

Pencere kullanımı, onay (ACK) ve yeniden iletim stratejilerinin ayrıntıları burada belirtilmemiştir. Geçerli uygulama için Java koduna bakabilirsiniz. Kuruluş aşamasında ve eş sınaması için yönelticiler yeniden iletim için üstel geri çekilme uygulamalıdır. Kurulan bir bağlantı için yönelticiler, TCP veya streaming benzeri ayarlanabilir bir iletim penceresi, RTT öngörüsü ve zaman aşımı uygulamalıdır. Parametrelerin başlangıçtaki, en küçük ve en büyük değerleri için koda bakın.

Güvenlik

UDP kaynak adresleri tabi ki sahte olabilir. Ayrıca, belirli SSU iletilerinde (RelayRequest, RelayResponse, RelayIntro, PeerTest) bulunan IP adresleri ve bağlantı noktaları doğru olmayabilir. Bunun yanında belirli işlemler ve yanıtlar için hız sınırlandırması uygulanması gerekebilir.

Doğrulamanın ayrıntıları burada açıklanmamıştır. Uygulayıcılar uygun yerlere savunmalar eklemelidir.

Eş yetenekleri

One or more capabilities may be published in the "caps" option. Capabilities may be in any order, but "BC46" is the recommended order, for consistency across implementations.

B
Eş adresinde 'B' yeteneği bulunuyorsa, bu, eş sınamalarına 'Bob' veya 'Charlie' olarak katılmaya istekli oldukları ve katılabilecekleri anlamına gelir. Through 0.9.26, peer testing was not supported for IPv6 addresses, and the 'B' capability, if present for an IPv6 address, must be ignored. As of 0.9.27, peer testing is supported for IPv6 addresses, and the presence or absense of the 'B' capability in an IPv6 address indicates actual support (or lack of support).
C
If the peer address contains the 'C' capability, that means they are willing and able to serve as an introducer via that address - serving as an introducer Bob for an otherwise unreachable Charlie. Prior to release 0.9.50, Java routers incorrectly published the 'C' capability for IPv6 addresses, even though IPv6 introducers was not fully implemented. Therefore, routers should assume that versions prior to 0.9.50 cannot act as an introducer over IPv6, even if the 'C' capability is advertised.
4
As of 0.9.50, indicates outbound IPv4 capability. If an IP is published in the host field, this capability is not necessary. If this is an address with introducers for IPv4 introductions, '4' should be included. If the router is hidden, '4' and '6' may be combined in a single address.
6
As of 0.9.50, indicates outbound IPv6 capability. If an IP is published in the host field, this capability is not necessary. If this is an address with introducers for IPv6 introductions, '6' should be included (not currently supported). If the router is hidden, '4' and '6' may be combined in a single address.

Gelecekte Yapılacak Çalışmalar

Note: These issues will be addressed in the development of SSU2.
 • Pencere boyutu ayarının ve diğer parametrelerin değerlendirilmesi ve başarımı artırmak için iletişim kuralı uygulamasının ayarlanması ile birlikte mevcut SSU başarımının analizi, gelecekte yapılabilecek bir çalışma konusudur.
 • Geçerli uygulama aynı paketler için yeniden ve yeniden onay gönderir. Bu durum yükü gereksiz yere artırır.
 • Varsayılan küçük MTU değeri olan 620 analiz edilmeli ve büyük olasılıkla artırılmalıdır. Geçerli MTU ayarlama stratejisi değerlendirilmelidir. 1730 baytlık bir akış lib paketi 3 küçük SSU paketine sığar mı? Büyük olasılıkla hayır.
 • İletişim kuralı, kurulum sırasında MTU değerlerini alıp verecek şekilde geliştirilmelidir.
 • Yeniden anahtarlama şu anda uygulanmıyor ve asla uygulanamayacak.
 • Yöneltici girişi (RelayIntro) ve yöneltici yanıtı (RelayResponse) iletilerindeki 'soru (challenge)' alanlarının olası kullanımı ve oturum isteği (SessionRequest) ve oturum oluşturuldu (SessionCreated) iletilerindeki dolgu ekleme (padding) alanının kullanımı belgelenmemiştir.
 • Verilerin parçalanmasını dış saldırganlardan daha fazla gizlemek için bir dizi sabit paket boyutu uygun olabilir. Ancak tünel, Garlic ve uçtan uca dolgu ekleme o zamana kadar çoğu gereksinim için yeterli olmalıdır.
 • Oturum oluşturuldu (SessionCreated) ve oturum onaylandı (SessionConfirmed) iletilerinde oturum açma süreleri kullanılmamış veya doğrulanmamış görünüyor.

Uygulama Şeması

Bu şema, geçerli uygulamayı doğru bir şekilde yansıtıyor olmalı, ancak küçük farklılıklar olabilir.

Teknik özellikler

Şimdi SSU teknik özellikleri sayfasında.