• Gönderilme: 2019-08-28
 • Yazar: zzz
 • Gönderilme release

0.9.42 sürümünde I2P platformunu daha hızlı ve daha sağlam kılma üzerine çalışıldı. UDP aktarımını hızlandıracak bir kaç değişiklik yapıldı. Gelecekte daha modüler bir paket oluşturmak için yapılandırma dosyaları ayrıldı. Daha hızlı ve güvenli şifreleme için yeni fikirler üzerinde çalışmaya devam edildi. Ayrıca çok sayıda hata düzeltmesi yapıldı.

0.9.22 hata ayıklamaları ve Ed25519 aktarımını kapsıyor

SÜRÜM AYRINTILARI

Changes

 • Console: Split up help page, tag text for translation
 • Console: Hide NetDB RI and LS tabs
 • Debian: Update files for Buster
 • i2psnark: Add last-activity to details page
 • i2ptunnel: Split i2ptunnel.config into individual files per-tunnel
 • JBigI: GMP 6.1.2 (Linux 64-bit only)
 • NetDB: Choose alternate gateway for store replies to reduce connections
 • Router: Split clients.config into individual files per-client
 • SSU: performance improvements
 • Transports: Cross-network prevention (proposal 147)

Hata Düzeltmeleri

 • i2psnark: Autostart fixes
 • i2psnark: Dup. data checks
 • i2ptunnel: Failsafe timeouts
 • NetDB: Fix NPE on store of encrypted LS2
 • Router: Fix Bloom filter false positives

Diğer

 • Initial support for encryption types
 • Support for new LS2 bit for blinding (proposal 123)
 • Unit test fixes
 • Translation updates
 • Update GeoIP data

Full list of fixed bugs

SHA256 Sağlamaları:

08c0874b7ed1e97e8860166096a5efec73c8265ceacb69e50835023d681b4577 i2pinstall_0.9.42_windows.exe
cb192e48c5f06839c99b71861364f3a9117b6b24f78f7f7c25d6716507c81bdf i2pinstall_0.9.42.jar
30482b56becb6135ed4b74bd4715906774f7c3f3302753985a5fde363f0cc713 i2psource_0.9.42.tar.bz2
fa4bb5a68e9089de9345b96d3b636fae5ffb6da22875108822451b3bda521c72 i2pupdate_0.9.42.zip
8856439e3f5223046284ee7c3a0e6d7d2880129cc260ca54b300bea4aa7dff66 i2pupdate.su3

Flattr this